Δεοντολογία – Πολιτική απορρήτου

Λόγω της ευαίσθητης φύσης της δουλειάς ενός ψυχολόγου ο κώδικας δεοντολογίας των ψυχολόγων ίσως είναι και ο πιο αυστηρός όλων των επαγγελμάτων.

 

Ο κώδικας δεοντολογίας είναι ένας επίσημος οδηγός με ρητούς κανόνες προσέγγισης και ηθικής κατά την διάρκεια εξάσκησης του επαγγέλματος. Βασικός του στόχος είναι να προστατεύσει το κύρος του επαγγέλματος, τον ίδιο τον ψυχολόγο αλλά και τον αποδέκτη της υπηρεσίας.

 

Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται λοιπόν στην προστασία του πελάτη με βάση την εχεμύθεια, το πλήρες απόρρητο και την εμπιστευτικότητα. Ο κώδικας δεοντολογίας των ψυχολόγων όπως ορίζεται από το ελληνικό κράτος και την Ευρωπαϊκή Ένωση διασφαλίζει πλήρως όλα τα προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες του κάθε πελάτη-αποδέκτη μίας υπηρεσίας ψυχικής υγείας».

Για περαιτέρω πληροφορίες δείτε τα παρακάτω link