Εργασιακή Εξάντληση – Αντιμετώπιση

Τι είναι το Σύνδρομο Εργασιακής Εξάντλησης;


Είναι ένας σύνδρομο σωματικής, συναισθηματικής και ψυχικής εξάντλησης και καταπόνησης που παρουσιάζεται σε άτομα που συνήθως η εργασία τους απαιτεί επανειλημμένη έκθεση σε συναισθηματικά φορτισμένες διαπροσωπικές σχέσεις (π.χ. με ασθενείς) και απαιτητικές εργασιακές συνθήκες.

 

Το σύνδρομο αυτό εμφανίζεται ως μία συναισθηματική αντίδραση λόγω αδυναμίας αντιμετώπισης του συναισθηματικού άγχους ή ως ένας μηχανισμός αυτοπροστασίας στο παρατεταμένο εργασιακό στρες.

 

Το κύρια χαρακτηριστικά ενός ατόμου που βιώνει έντονο εργασιακό άγχος και θα ήταν καλό να κινητοποιηθεί, εφόσον υπάρχουν, είναι:

Χάνει το ενδιαφέρον του για την δουλειά

Χάνει τα θετικά συναισθήματα που είχε για τους πελάτες/ασθενείς

Αναπτύσσει αρνητική εικόνα για τον εαυτό του (αίσθηση ανεπάρκειας)

Παύει να είναι ικανοποιημένος από την εργασία του

Συνέπειες & Παρέμβαση


 

Οι συνέπειες του συνδρόμου εργασιακής εξάντλησης είναι πολύπλευρες. Αρχικά μπορεί να επηρεάσει τον εργαζόμενο σε όλα τα επίπεδα της υγείας του – σωματική , ψυχική, κοινωνική- , να προκαλέσει εργασιακά και οικογενειακά προβλήματα και γενικότερα η ποιότητα ζωής του πέφτει κατακόρυφα.

 

 

Αξιοσημείωτο όμως ότι επηρεάζει και την επιχείρηση αυτή καθαυτή. Αυξάνονται οι απουσίες, τα ατυχήματα και οι αντικαταστάσεις του προσωπικού και μειώνεται σημαντικά η αφοσίωση, η ακρίβεια και το ενδιαφέρον του για την εργασία. Το αποτέλεσμα είναι να μειωθεί σημαντικά η παραγωγικότητα της επιχείρησης και σαφώς η ικανοποίηση του αποδέκτη της υπηρεσίας.

 

Με άλλα λόγια, η παρουσία του συνδρόμου εργασιακής εξάντλησης επηρεάζει αρνητικά και τον εργαζόμενο και την επιχείρηση, καθιστώντας απαραίτητη και την ατομική υποστήριξη του εργαζομένου αλλά και μία πιο ολιστική παρέμβαση με τον σχεδιασμό ενός νέου πλάνου εργασίας που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες του προσωπικού ώστε να ενδυναμωθεί κατά συνέπεια και η επιχείρηση.

 

 

*Κάθε εργαζόμενος με τα παραπάνω χαρακτηριστικά, ασχέτως της ανταπόκρισης ή μη της επιχείρησης στην οποία δουλεύει, οφείλει να λάβει δράση για την δική του αυτοφροντίδα.