Κατάθλιψη – Αντιμετώπιση

Τι είναι η Κατάθλιψη;


Η κατάθλιψη είναι μία από τις πιο συχνές ψυχικές διαταραχές παγκοσμίως, με ανησυχητικά ποσοστά εμφάνισης, κυρίως στις γυναίκες, και συγκαταλέγονται στις διαταραχές του συναισθήματος. Είναι μία πολυπαραγοντική διαταραχή που σημαίνει ότι δεν υπάρχει μόνο ένα αίτιο που εξηγεί την ύπαρξη της. Αξίζει να αναφερθεί ότι πολλοί ταυτίζουν μία περίοδο μελαγχολίας που μπορεί όλοι να βιώσουμε σε κάποια φάση της ζωής μας με την κατάθλιψη. Σε καμία περίπτωση δεν είναι το ίδιο.

 

Η διάγνωση μπορεί να γίνει μόνο από ψυχίατρο ή ψυχολόγο και για να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει όντως κατάθλιψη πρέπει να υπάρξει ένας συνδυασμός συμπτωμάτων για κάποιο χρονικό διάστημα και το άτομο να υφίσταται έκπτωση της καθημερινής λειτουργικότητας του λόγω αυτών. Πολλοί μάλιστα λησμονούν ότι κατάθλιψη μπορούν να εμφανίσουν και παιδιά (παιδική κατάθλιψη) εκτός από τους ενήλικες. Σε κάθε περίπτωση χρειάζεται άμεση κινητοποίηση και παρέμβαση από ειδικό.

 

Τα πιο χαρακτηριστικά συμπτώματα της κατάθλιψης είναι :

Μειωμένη διάθεση (θλίψη)

Ανηδονία (πράγματα που παλιά ευχαριστούσαν το άτομο, δεν φαντάζουν πια ενδιαφέροντα)

Διαταραχές Ύπνου

Διαταραχές Όρεξης

Ευσυγκινησία

Ευερεθιστότητα

Κόπωση και εξάντληση

Αρνητικές σκέψεις

Αίσθημα απόγνωσης

Δυσκολία συγκέντρωσης

Τάση απομόνωσης

Ανεξήγητος σωματικός πόνος

Αυτοκτονικός Ιδεασμός

Έλλειψη κινήτρων