Οικογενειακή Ψυχοθεραπεία

Τι είναι η Οικογενειακή Ψυχοθεραπεία;


Η οικογενειακή θεραπεία είναι μία μορφή ψυχοθεραπείας στην οποία συμμετέχουν τα περισσότερα ή και όλα τα μέλη  μίας οικογένειας αξιοποιώντας έτσι τις αφηγήσεις και απόψεις όλων των μελών για να βοηθηθεί συνήθως ένα μέλος της ή παραπάνω (παιδί ή ενήλικας). Χαρακτηριστικό είναι ότι η δυσκολία-πρόβλημα που παρουσιάζει ένα μέλος της οικογένειας συνήθως αντανακλά ή εκφράζει την δυσλειτουργική δυναμική ή επικοινωνία που διέπει συνολικά το οικογενειακό σύστημα. Είναι εξάλλου φανερό ότι μία οικογένεια είναι ένα πολύπλοκο σύστημα σχέσεων και αλληλεπιδράσεων όπου η συμπεριφορά του ενός επηρεάζει το κάθε μέλος. Παρότι λοιπόν η κινητοποίηση ολόκληρης της οικογένειας μπορεί να γίνει με αφορμή το πρόβλημα ενός μέλους, τελικά και τα υπόλοιπα μέλη παίρνουν χρήσιμα κομμάτια και βοήθεια οδηγώντας τους σε έναν πιο ώριμο τρόπο επικοινωνίας μεταξύ τους.

 

Συγκεκριμένα, χρειάζεται χρόνος και αφοσίωση ώστε όλα τα μέλη να κατανοήσουν το αναφερόμενο σύμπτωμα-πρόβλημα που τους έφερε στην θεραπεία, τον ρόλο που διαδραματίζει το σύμπτωμα στο συνολικό φέρεσθαι της οικογένειας και τελικά τι αλλαγές χρειάζονται συνολικά ώστε να πάψει να υπάρχει.

 

Η οικογενειακή θεραπεία κρίνεται σημαντική είναι όταν υπάρχουν τα εξής:

    • Μία μετάβαση – σημαντική αλλαγή στην οικογένεια και τα μέλη χρειάζονται στήριξη ή καθοδήγηση (π.χ. ερχομός νέου μέλους, απώλεια μέλους, διαζύγιο, ασθένεια, μετανάστευση, πέρασμα στην εφηβεία, ανατροφή των παιδιών, νέα σύνθεση οικογένειας κ.α.)
    • Δύσκολες οικογενειακές σχέσεις (π.χ. συχνές διενέξεις)
    • Συμπεριφορικές δυσκολίες ενός μέλους ( βία, απόσυρση κ.α.)
    • Ψυχοσυναισθηματικές δυσκολίες ενός μέλους (θλίψη, χαμηλή αυτοπεποίθηση, φοβίες, κρίσεις πανικού, λοιπά ψυχοσωματικά συμπτώματα κ.α.)

Κλείστε ραντεβού αν σας ενδιαφέρει η οικογενειακή ψυχοθεραπεία.