Ομαδική Ψυχοθεραπεία

Τι είναι οι Ομάδες και η Ομαδική Ψυχοθεραπεία;


Η ομαδική ψυχοθεραπεία (group therapy) είναι μία δημοφιλής ψυχοθεραπευτική μέθοδος, που όπως και η ατομική, στοχεύει στην αυτοβελτίωση, την ανάπτυξη εργαλείων και δεξιοτήτων για την διαχείριση καθημερινών προκλήσεων και προσκλήσεων. Έχει τα ίδια οφέλη με την ατομική ψυχοθεραπεία, με την σημαντική διαφορά ότι εδώ ο ενδιαφερόμενος συναντιέται πλέον με μία ομάδα ανθρώπων με παρόμοιους προβληματισμούς και αναζητήσεις, ενώ στην ατομική ψυχοθεραπεία συναντιέται μόνο με τον θεραπευτή, έχοντας την αποκλειστικότητα. Βασικό στοιχείο λοιπόν της ομαδικής ψυχοθεραπείας είναι η αλληλεπίδραση με άλλα άτομα, η ανοιχτή συζήτηση σε πλαίσιο εχεμύθειας, η ανταλλαγή απόψεων, η διήγηση προσωπικών βιωμάτων και ομαδική προσπάθεια για εύρεση απαντήσεων, εναλλακτικών εργαλείων και λύσεων στα θέματα που προβληματίζουν την ομάδα.

 

 

Διαδικασία

Στην ομαδική ψυχοθεραπεία συνήθως:

  • Υπάρχει μία κοινή θεματική/προβληματική ή κοινός στόχος
  • H σύνθεση της ομάδας γίνεται από τον ψυχολόγο έχοντας κατά νου σε ποιον μπορεί να ταιριάξει αυτό το θεραπευτικό πλαίσιο, ποιος μπορεί να πάρει αλλά και να προσφέρει στην ομάδα χρήσιμα κομμάτια.
  • Η δήλωση ενδιαφέροντος για ένταξη σε μία ομάδα γίνεται και από τους ίδιους τους πελάτες στον ψυχολόγο
  • Ο ψυχολόγος λειτουργεί ως συντονιστής της ομάδας
  • Συνήθως οι συναντήσεις γίνονται ανα 15 μέρες ή μία φορά τον μήνα ανάλογα με την ομάδα
  • Οι συναντήσεις είναι σε συγκεκριμένη ώρα και ημερομηνία, με συγκεκριμένη διάρκεια.

 

Υπάρχουν δύο κατηγορίες ομάδων:

  • Ομάδες Γονέων -> για θέματα συμπεριφοράς και διαπαιδαγώγησης παιδιών και εφήβων ( εκρήξεις θυμού, όρια, αδελφική ζήλεια, παιδική αυτοπεποίθηση κ.α.)
  • Ομάδες προσωπικής ανάπτυξης/αυτογνωσίας -> για διάφορα θέματα όπως άγχος, θλίψη, αυτοπεποίθηση-αυτοεκτίμηση, αναζήτηση νέων στόχων, προβλήματα σχέσεων, οριοθέτηση – διεκδίκηση κ.α.

 

*Η αρχή της εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας καθώς και ο αλληλοσεβασμός μεταξύ των μελών είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την εύρυθμη λειτουργία της ομάδας.

Κλείστε ραντεβού αν σας ενδιαφέρει η ομαδική ψυχοθεραπεία.