Συμβουλευτική γονέων

«Πειράζει να καταλάβεις το παιδί σου ακόμη και αν διαφωνείς τελείως με αυτό;» - Ανδρέας Κονάνος

Τι είναι η Συμβουλευτική Γονέων;


Η έννοια της Συμβουλευτικής Γονέων αναφέρεται στην διαδικασία που στόχο έχει να εκπαιδεύσει τους γονείς στο πως να διαχειρίζονται δυσκολίες που εκδηλώνει το παιδί τους. Δυστυχώς ενώ το σύστημα της κοινωνίας μας μας προετοιμάζει μέσω εξετάσεων για πολλά, δεν μας προετοιμάζει για το πως θα είμαστε χρήσιμοι γονείς.

 

Η Συμβουλευτική γονέων ασχολείται με αυτό ακριβώς· βοηθά τους γονείς στον εντοπισμό προβλημάτων, στο να αποκτήσουν την κατανόηση που χρειάζεται για να επικοινωνήσουν καλύτερα με το παιδί τους, τους μαθαίνει να αναζητούν εναλλακτικές και τρόπους διαχείρισης καθημερινών προβλημάτων στο οικογενειακό σύστημα ή στα προβλήματα των παιδιών τους. Είναι μία από τις βασικότερες διόδους  από τις οποίες χρειάζεται να περάσει ένας γονιός ώστε να νιώθει επαρκής και ολοκληρωμένος στον γονεἳκό του ρόλο. Απώτερος στόχος είναι η καλή ψυχοσυναισθηματική κατάσταση του παιδιού και η συνολική ευημερία της οικογένειας.

 

Όταν ο λόγος που έρχεται ένας γονιός είναι το παιδί τότε το ιδανικό είναι να έρχονται και οι δύο γονείς μαζί, ώστε ο ψυχολόγος να μπορεί να αποκτήσει μία πιο ολοκληρωμένη εικόνα για το αναφερόμενο ζήτημα.

 

Μερικά παραδείγματα θεμάτων στα οποία βοηθά η Συμβουλευτική γονέων είναι:

  • Επικοινωνία/σχέση γονέα – παιδιού
  • όρια και συναισθηματική ασφάλεια
  • παιδική αυτοπεποίθηση
  • αυτονόμηση
  • σημαντικές οικογενειακές αλλαγές π.χ. διαζύγιο, πένθος, ερχομός νέου μέλους, ασθένεια
  • Συναισθηματικές ή Συμπεριφορικές δυσκολίες του παιδιού (π.χ. θλίψη, θυμός, βία)
  • χρήση τουαλέτας – πάνα
  • Ύπνος
  • Σχολικός Εκφοβισμός (bulling)

 

* Αξιοσημείωτο ότι αυτή η διαδικασία είναι πολύ χρήσιμη ανεξαρτήτως της ηλικίας του παιδιού.

Κλείστε ραντεβού αν σας ενδιαφέρει η συμβουλευτική γονέων