Υποστήριξη Επιχειρήσεων και Προσωπικού

Τι είναι η Υποστήριξη Επιχειρήσεων (Work Coaching) και Προσωπικού;


Κομμάτι της δουλειάς ενός ψυχολόγου και δη ενός συστημικού ψυχοθεραπευτή δεν είναι μόνο η συμβουλευτική στον μικρόκοσμο του γραφείου αλλά και η υποστήριξη μεγαλύτερων συστημάτων, όπως είναι μία επιχείρηση και κατά συνέπεια και το προσωπικό της. Στις πιο προηγμένες χώρες της Ευρώπης και της Αμερικής η συμβουλευτική επιχειρήσεων περιλαμβάνει σχεδόν πάντα και έναν ψυχολόγο ο οποίος θα βοηθήσει στον «(επανα)σχεδιασμό εργασίας». Τι σημαίνει όμως αυτό;

 

 

Η υποστήριξη επιχειρήσεων – προσωπικού (work coaching) είναι η διαδικασία εντοπισμού δυσλειτουργιών στον εργασιακό σχεδιασμό και περιβάλλον που συνέπεια έχουν να μειώνουν την εργασιακή ικανοποίηση του προσωπικού, να το εξαντλούν ψυχοσυναισθηματικά και άρα να επηρεάζεται αρνητικά η απόδοση τους. Ο (επανα)σχεδιασμός εργασίας υποστηρίζει τη δυναμική σχέση ανάμεσα στο άτομο και την εργασία όταν οι εργασίες σχεδιάζονται έτσι ώστε να παρέχουν στο άτομο αυτονομία και δυνατότητες ανάπτυξης. Με άλλα λόγια, φροντίζει να εφαρμοστούν στρατηγικές που θα ενισχύσουν το προσωπικό παρέχοντας τους τους κατάλληλους πόρους και συνθήκες δουλειάς.

 

 

Έτσι οι εργοδότες μίας επιχείρησης στο πλαίσιο φροντίδας των εργαζομένων και κυρίως όταν βλέπουν την παραγωγικότητα των εργαζομένων να μειώνεται και άρα και το συνολικό αποτέλεσμα της επιχείρησης τους, προσπαθούν με την βοήθεια του ψυχολόγου να φτιάξουν ένα σχέδιο εργασίας που θα προσφέρει κίνητρο στους εργαζομένους να συνεχίσουν να είναι αποδοτικοί στο πόστο τους και κυρίως να τους ενδιαφέρει να είναι αποδοτικοί (π.χ. βολικότερες βάρδιες, bonus, επιβραβεύσεις, έξτρα παροχές, ομαδικές συναντήσεις για την έκφραση απόψεων όλων των μελών, υπηρεσία παραπόνων κ.α.)

 

 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η εργασιακή εξάντληση (burnout), το «κάψιμο» δηλαδή του προσωπικού λόγω δυσλειτουργικού εργασιακού περιβάλλοντος, που θεωρείται πια στατιστικά συχνή, οδηγώντας σε σημαντική μείωση της παραγωγικότητας μίας επιχείρησης. Σε τέτοιες περιπτώσεις ο επανασχεδιασμός εργασίας κρίνεται απαραίτητος για την ευημερία του προσωπικού και επιβίωση της επιχείρησης.

 

 

Άλλα πεδία στα οποία συμβάλλει ένας ψυχολόγος είναι:

    • η επιλογή προσωπικού: αξιολογεί τα άτομα ανάλογα με τις δεξιότητες τους στο κατά πόσο είναι κατάλληλα για μία θέση
    • η δημιουργία ομάδων προσωπικού (group therapy):

Στοχεύουν στην αποσυμπίεση, στην δημιουργία καλών εργασιακών σχέσεων στην ομάδα (team building) και την αποσαφήνιση ρόλων και καθηκόντων. Το αποτέλεσμα είναι η καλύτερη συνεργασία μεταξύ των συμμετεχόντων και άρα αύξηση της εργασιακής αρμονίας και απόδοσης.

Κλείστε ραντεβού αν σας ενδιαφέρει η υποστήριξη επιχειρήσεων και προσωπικού