Αυτοπεποίθηση και Αυτοεκτίμηση

Η αυτοπεποίθηση μας είναι το πρώτο πράγμα που επηρεάζεται όταν κάτι επανειλημμένως δεν προχωράει με το τρόπο που το ονειρευόμασταν ή προγραμματίζαμε. Αμφιβάλλουμε για την αξία μας και τις δυνατότητες μας.

 

Η λέξη «Αυτοπεποίθηση» → αυτό + πεποίθηση ορίζεται ως η πίστη κάποιου στον εαυτό ότι μπορεί να τα καταφέρει στις καθημερινές προσκλήσεις και προκλήσεις της ζωής· η εμπιστοσύνη που δείχνει στις ικανότητες του. Ως έννοια λοιπόν απαρτίζεται από δύο απαραίτητους παράγοντες, την εσωτερική επάρκεια (αυτεπάρκεια) και την προσωπική αξία που μας αποδίδουμε.

 

Το άτομο με υψηλή αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση λοιπόν έχει μία πιο θετική στάση ζωής αλλά και ρεαλιστική εικόνα για τις αδυναμίες και τα δυνατά του σημεία. Ενώ από την άλλη, η χαμηλή αυτοπεποίθηση οδηγεί σε μία στρεβλωμένη αυτό-αξιολόγηση,  υποτίμηση των ικανοτήτων και αποφυγή ευθυνών και νέων στόχων.

 

Η υψηλή ή χαμηλή αυτοπεποίθηση διαφαίνεται εύκολα στους τρίτους γιατί χαρακτηρίζει όλες τις σχέσεις και αλληλεπιδράσεις· αλλάζει ο τρόπος επικοινωνίας και προβολής του εαυτού προς τα έξω.

 

Χαρακτηριστικά ατόμων με υψηλή αυτοπεποίθηση:

Πρωτοβουλία, τόλμη, λήψη αποφάσεων

Διεκδίκηση , οριοθέτηση, γνώση προσωπικών αναγκών

Υπευθυνότητα των πράξεων τους, αυτοέλεγχος

Σεβασμός προς τον εαυτό και τους τρίτους

Έλεγχος της ζωής τους, συγκρότηση, εστίαση στην λύση του προβλήματος

Αισιοδοξία, ευελιξία, ανθεκτικότητα στην κριτική τρίτων

Χαρακτηριστικά ατόμων με χαμηλή αυτοπεποίθηση:

Υπερβολική Ευθιξία

Γενικευμένο Άγχος, απογοήτευση, απαισιοδοξία

Αίσθημα κατωτερότητας, εσωτερική ανασφάλεια

Δυσκολία κοινωνικής ένταξης, αναζήτηση επιβεβαίωσης από τρίτους

Έκτακτες συμπεριφορικές εκρήξεις

Εστίαση στις αρνητικές πλευρές μίας συνθήκης

Η διαδικασία της ψυχοθεραπείας λοιπόν ενδυναμώνει το άτομο, το βοηθά να αποδεχτεί τον εαυτό του, να αποκτήσει μία ρεαλιστική εικόνα για τις δυνάμεις και αδυναμίες του και έναν τρόπο σκέψης που θα τον ωθήσει στην αναζήτηση και θέσπιση νέων στόχων και στην σύναψη υγιών διαπροσωπικών σχέσεων. Το άτομο καλλιεργεί πια μία πιο δυναμική στάση απέναντι στην ζωή και τις καθημερινές δυσκολίες.